Delfin Sportegyesület Székesfehérvár - 2022. Augusztus 9. Kedd, Emőd napja van.

Archívum - 1994 ÚSZÓTÁBOR A KÖFÉMBEN Csellengés helyett


Amerikai sportszakemberek már évtizede állítják: az olimpiai felkészülés a homokozókban, a játszótereken kezdõdik. Nem árt persze a kicsinyek fizikai képzését és szellemi neveléssel összehangolni. Bizonyára így gon dolják a Delfin úszóiskola vezetõi, akik nyár eleje óta heti napközis táborokat szerveznek általános iskolás gyer mekeknek.
A fiúk, lányok naponta kétszer úsznak, a jobbak edzésen, a kez dõk tanfolyamon vehetnek részt. Molnárné Kovács Borbála szak mai és pedagógiai irányításával. A reggeltõl délutánig tartó prog ramban a balatoni kirándulástól kezdve, a játékos vetélkedõkön át számítógépes oktatásig sok minden szerepel.
- Jó helyen szeretnénk tudni a gyerekeket nyáron is - magya rázza Csép Imre. aki 9 éves kislá nyát. Anitát hozta el a Köfém uszodába. Inkább a testi-lelki fej lõdést szolgáló és szórakoztató programokkal foglalkozzon egész nap, mint kulccsal a nyaká ban csellengjen az utcán. Anita egy kicsit izgul, de ahogy elné zem a vidám srácokat nem lesz baj...
A programok szervezésébe, ki alakításába augusztustól bekap csolódik a Köfém Mûvelõdési Ház és a Köfém sportegyesület is.' Õk is abban bíznak, hogy a kicsik akik az iskolai szünet egy ré szét az úszótáborban töltötték szeptemberben élményekkel gaz dagodva, testileg-lelkileg meg erõsödve térhetnek vissza az iskolapadokba.Forrás: Fejér Megyei Hírlap