Delfin Sportegyesület Székesfehérvár - 2022. Augusztus 19. Péntek, Huba napja van.

Archívum - 1999 Jól tanulnak, jól sportolnak A Fejér Megyei Diáksport Szövetség kitüntette a legeredményesebb diákokat


A Fejér Megyei Diáksport Szövetség tegnap, a megyei önkormányzat réztermében tartot ta díjkiosztó ünnepségét. Me gyénk jól tanuló, s jól sportoló diákjait, s a legeredményesebb amatõr atlétáit köszöntötték.

Altalános iskola/csapat:
Kelemen András (kosárlab da) Tóvárosi Ált. Iskola, Király Zsolt (jégkorong) Gárdonyi G. Ált. Iskola (Dunaújváros), Mek-ler Róbert (jégkorong) Gárdo nyi G. Ált. Iskola (Dunaújvá ros), Pálinkás Mária (kosárlab da) Teleki B. Gimnázium, Tóth Adrián (jégkorong) II. Rákóczi F. Ált. Iskola.

Középiskola/csapat
Borostyán Szilárd (jégko rong) Tóparti Gimnázium, Hor váth Zsolt (labdarúgás) Vasvári P. Gimnázium, Kaleszdorfer Éva (kosárlabda) Vasvári P. Gimn., Kisteleki Kata (kosár labda) Vasvári P. Gimnázium.

Altalános iskola/egyéni
Babos Eszter (sakk) Velinsz-ky Ált. Iskola, Juhász Fatime (kajak-kenu) Barátság Ált. Isko la (Dunaújváros), Lassingleit-ner Fruzsina (shotokan karate) Dózsa Ált. Iskola (Dunaújvá ros), Molnár Balázs (atlétika) Szórád M. Ált. Iskola (Dunaúj város), Molnár Viktória (úszás) Vasvári Ált. Iskola (Dunaújvá ros), Sáfrán Mátyás (kenu) Hétvezér Ált. Iskola, Sáfrán Mi hály (kenu) Hétvezér Ált. Isko la, Stefanovits Nikola (öttusa) Vörösmarty Ált. Iskola, Szabó Krisztián (sakk) Velinszky Ált. Iskola, Székely Kata (tenisz) II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Vass Ádám (triatlon) Ált. Iskola (Ká-polnásnyék).

Középiskola/ egyéni
Both Ágnes (evezés) Vasvári P. Gimnázium (Szfvár), Harma ti Orsolya (kajak) Teleki B. Gimnázium, Homola Judit (at létika) Vasvári P. Gimnázium, Laskó Krisztina (tollaslabda) Tóparti Gimnázium, Léber Pé ter (tenisz) József A. Gimnázi um, Madár Bálint (úszás) Teleki B. Gimnázium, Majer Mónika (atlétika) Vasvári P. Gimnázi um, Papp Gergely (úszás) Tele ki B. Gimn., Szendrényi Vilmos (kajak-kenu) Széchenyi Gimná zium (Dunaújváros), Szép Edi na (úszás) Tóparti Gimnázium, Török Bálint (kajak-kenu) Szé chenyi Gimnázium (Dunaújvá ros), Turcsik Katalin (atlétika) Vasvári P. Gimnázium, Utczás Margita (öttusa) Teleki B. Gim názium, Végh Tibor (triatlon) Vasvári P. Gimnázium.

Diáksportkörzetek legjobb, legeredményesebb tanulói

Feip Ágnes Szabadegyháza, Gönczöl József Iváncsa, Hor váth Lea Csór, Magony Gabriel la Kápolnásnyék, Marton János Mór, Rádl Tímea Csákvár.

Fejér megye legeredménye sebb amatõr atlétái 1998/99.
Nagy Andrea Tóparti Gimná zium (Székesfehérvár), Nemes kéri Júlia Tóparti Gimnázium, Molnár Tímea Rudas SZKI (Dunaújváros), Berek Balázs Mezõgazdasági SZKI, Seregé lyes, Szabó Gergely Bandi D. SZKI (Dunaújváros).Forrás: Fejér Megyei Hírlap