Delfin Sportegyesület Székesfehérvár - 2022. Augusztus 9. Kedd, Emőd napja van.

Archívum - 2006 Fehérvár, mint régióközpont A robbanásszerû úszóélet fejlõdésének ez lesz a jutalma


 

Székesfehérvár (sis) - A magyar úszósport eredmé nyei alapján a világ élvona lába tartozik. Sydneyvel le zárult egy idõszak, új olimpiász vette kezdetét, ami azt jelenti: új szelek fújnak, mert új idõszak veszi kezdetét.
Ennek az újnak az elõfutárai jöttek Szé kesfehérvárra. Ruza József, a Magyar Úszószövetség fõtitkára, és Kiss László szövetségi kapitány Dá niel András - a Városi Úszó Szövetség elnöke, a MUSZ ed zõbizottságának a tagja - kísé retében a város vezetõinél járt. Warvasovszky Tihamér polgár mester, Fenyves Péter alpolgár mester, Horváth Miklós Csaba, a sportbizottság elnöke, Vas Já nos, a Városi Sportiroda vezetõ je jelenlétében beszélték meg a következõ idõ feladatait.
- Szeretnénk az elmúlt olimpiász tapasztalait felhasználva-amikor is az utánpótlás helyzete robbanásszerûen fejlõdött - to­vábblépni. A következõ négy évet tekintve Székesfehérvár nak komoly feladatokat szá nunk: a sportág derékhada, azaz a vidéki úszók dolgozhatnának edzátáborokban itt, s a megye székhely lenne a régió központ ja. Ha a szövetség elfogadja a koncepciót, s a szakmai bizott ság is úgy dönt, akkor minden valószínûség szerint Dániel András lehet e régió szakosztály és szakmai menedzsere, figyelembe véve tapasztalait, életút ját - mondta Ruza József, az or szágos úszószövetség fõtitkára.
- A magyar úszósport Buda pest-centrikussága már a múlté?
- Nem helyszínekben, hanem az egyetemes magyar úszó sportban gondolkozunk. Mûhelyekrõ van szó: egyrészt mester kurzusról (Széchy Tamás, Kiss László és a többiek), másrészt a lokálpatrióta közösségek által létrehozott sportbázisokról van szó, ilyen a többi között a fehér vári és a dunaújvárosi uszodá ban létrehozott ,,mestermunka". De természetesen Nyíregyhá zán, Békéscsabán, Pécsen, Egerben és másutt is vannak le hetõségek, tehetségek, s velük is számolunk.
- Székesfehérváron robbanászszerû fejlõdést tapasztalhattunk, hiszen csak alig több mint tíz éve adták át az uszodát, és lám, máris válogatott ver senyzõk vannak a városban -tette hozzá Kiss László sikerka pitány, a szakmai bizottság ve zetõje. - Biztos vagyok benne, hogy a város mind az úszásban, mind pedig az öttusában kiemel kedõ eredményeket ér el a jövõ ben is. Egy-két versenyzõt kivé ve - Kovács Ágnes, Batházi Ist ván - õrségváltás elõtt állunk, így mindenki elõtt ott a lehetõ ség akár az athéni olimpián való szereplésre is. Köztük fehérvá riak, dunaújvárosiak, akiket nem akarok név szerint megne vezni. Legyen elég annyi, hogy fiatalok, tehetségesek, a közü lük lesznek, akik az ifjúsági Eb-n, s lesznek, akik a felnõtt vb-n indulnak majd már az idén.Forrás: Fejér Megyei Hírlap