Delfin Sportegyesület Székesfehérvár - 2022. Augusztus 19. Péntek, Huba napja van.

Archívum - 2007 Kiss Adél három bajnoki érme Fejér megye négy medált szerzett az ifi úszó ob-n


Eger -A Heves me gyei városban rendez ték meg az úszók ifjúsá gi bajnokságát. Az idei kiemelkedõ bajnoki sorozatok közül ez volt az elsõ nagyobb megmérettetés.

Eger idén az úszósportág fõvárosa lesz, hiszen a követ kezõ nagyobb viadal a felnõt tek bajnoki küzdelme lesz, majd a sorozat záró rendezvé nyére július végén kerül sor, ekkor a serdülõk viaskodnak egymással a medencében.

Fejér megyét három egye sület képviselte, a Delfin-Tif fer 21, a Dunaferr-DVSI és a Hullám 91 UVE versenyzõi, közülük a legeredményeseb beknek a delfinesek bizonyul tak. Kiemelkedett Kiss Adél, aki 200 m hátúszásban bajnok lett, 100 m háton ezüstérmet szerzett, amíg a legrövidebb távon, 50 méteren a dobogó harmadik fokára léphetett. A fiatal nõi versenyzõ mindhá rom érme megszerzése alkal mával nagy egyéni csúcsot úszott. A tifferesek képvisele tében Horváth Márton, Csur gai Horváth Gergely és Csa nádi Zsombor javította meg eddigi legjobbját, de ezzel nem jutottak a fináléba.

- Adél teljesítménye tisz teletet érdemel, egyrészt az idõeredményei miatt, és leg alább ennyire dicséretes a megszerzett három érem is a részérõl. Szerencsére így nem szakad meg a folyamatosság a fiatalok és a felnõttek között -jelentette ki Dániel András.

A Dunaferr DVSI csapata is éremmel térhetett haza az ifjúságiak seregszemléjérõl. Vízkeleti Péter szerezte az új városi medált, miután a 100 m mellúszásban harmadik lett. Ugyanõ 200 m gyorson a ne gyedik helyen ért célba. Szin tén negyedik lett Füzesi Dá vid 100 m gyorson, Szûcs Dó ra 400 m vegyesen, ebben a számban klubtársa, Orsova Gréta a hetedik. Szûcs 200 m mellen az ötödik, 400 m gyor son a hatodik, amíg 200 m gyorson a nyolcadik helyen ért célba. Az újvárosiak váltói közül a leány 4x100 gyors, 4x100 m vegyes az ötödik, a 4x100 m fiú vegyes a hatodik, a 4x100 m vegyesváltó pedig a hetedik lett.

- Tekintettel arra, hogy na gyon fiatalokkal versenyez tünk Egerben, akik e korosz tálynál két évvel fiatalabbak, így az elért eredményeket ki fejezettenjónak tartom - érté kelt emígy az újvárosiak ed zõje, Berzlánovics Éva.

A Hullám 91 UVE ver senyzõi is szereztek értékes helyezéseket, elsõsorban a hosszabb távokon. Miklós Sá ra az 1500 m gyorsúszásban a hatodik legjobb idõered ményt érte el, amíg a 800 mé teres távon a 10. helyen vég zett. Vidóczy Zalán is két számban volt érdekelt, 400 m hátúszásban a nyolcadik, 1500 m gyorson a 9. legjobb eredménnyel dicsekedhetett.Forrás: Fejér Megyei Hírlap