Delfin Sportegyesület Székesfehérvár - 2022. Augusztus 9. Kedd, Emőd napja van.

Archívum - 2010 Aranyos Hajnal Fehérváron BAJNOKNÕ Aki a megyeszékhely uszodáját választotta a Jövõ (SC) helyett


Székesfehérvár Hajnal Erika idén tavasszal került Székesfehérvárra, a Delfin-Tiffer '21 úszó csapatába. Az orszá gos bajnokságon máris érmekkel jelezte, jókor jött jó helyre.

Sportberkeben úgy szokás, hogy a vidéki tehetség amint teheti, a fõváros felé veszi az irányt. Hajnal Erika esetében ez éppen fordítva történt: a fõ városból, a Jövõ SC csapatá ból önszántából igazolt Szé kesfehérvárra.

- Nagyon jókat hallottam az egyesületrõl, s úgy gondol tam, itt tovább juthatok, töb bet érhetek el, mint Budapes­ten. Itt nagyobb jövõt képzel tem el, mint amilyet elõzõ egyesületemben, a Jövõ SC-ben. Az elsõ tapasztalataim a döntésemet igazolták, az ob-n szerzett 3 érmem is ezt mutat ja. Természetesen ebben a si kerben benne van a múlt, a Jövõ SC-ben végzett mun kám, minként az új mester, Dániel András tevékenysége is. Annyira jó itt minden, hogy sokáig szeretnék itt maradni.

- Született hosszabb távo kon úszó, vagy azt gondolta, itt lehet több keresnivalója?

- Mindig a hosszabb távo kat kedveltem, még a 400 mé ter is rövid a számomra. Igyekszem javítani ezeken, de 200 méteren aligha terem ba bér nekem. Mi kell ahhoz,hogy bírni lehessen a 800, az 1500 métert? Állóképesség, aztán az, hogy az ember állan dóan gondolkozzon. Nem le het a hosszabb távnak szemel­lenzõsen nekivágni, gondol kodni kell, és egyenletesen haladni elõre.

- Mire szokott gondolni mondjuk 1500 méteren?

- Hétszáz méternél arra, hogy mindjárt itt a táv fele, jaj, de jó, 1200 környékén az ob-n például ritmust váltottam, és igyekeztem mindenkit állva hagyni, végül egy ember jött velem, de azt is leráztam. A monotómiát általában úgy ol dom, hogy tempót számolok, és folyamatosan figyelem a technikámat, lesem az ellen feleket, s ha valaki ritmust vált, rögtön ezt kell tennem nekem is. Nem unatkozom. Egészen más az edzésen, ak kor az egyetemi tananyagot ismétlem, de elõfordul, hogy zenéket dudorászok.

- Milyen zenéket dudorá szik 4-5 kilométer közben?

- Mindenfélét, hobbim a filmzenék gyûjtése, ez is sû rûn szól a medencében... Ami a nagy célokat illeti: szeretnék versenyezni a jövõ évi buda pesti Eb-n, de a londoni olim pia ennél is nagyobb vágy.

- Mit mond a versenyzõrõl a szakvezetõ, Dániel András? - Okos, értelmes embert is mertem meg Erikában. Több ször voltunk együtt edzõtá borban, most végleg egymás ra találtunk. Öröm vele együtt dolgozni, és bizonyára sok sikert szerez majd az egyesü letnek, a városnak. olyan, aki eléri azt, amit akar.

Tehát csak rajta múlik, hogy Nagy Péterré, az úszás cárjává váljék...Forrás: Fejér Megyei Hírlap