Delfin Sportegyesület Székesfehérvár - 2022. Augusztus 19. Péntek, Huba napja van.

Archívum - 2010 Eredményes bemutatkozás Nagy Péter érmekkel debütált Fehérváron


Székesfehérvár -A Delfin-Tiffer 21 úszói az idei rövidpályás bajnok ságon eredményesen szerepeltek. Ezen a ver senyen mutatkoztak be az új szerzemények, köztük Nagy Péter.

Az ob után jelölték ki a Ri-jekában megrendezésre kerü lõ kontinensviadal résztvevõ it is. Nagy Péter csapattag lett, és mindjért szép sikert ért el, hiszen a 200 m vegyesúszás ban a 6. helyen végzett, ami abban a mezõnyben sikernek számít. Vele beszélgettünk a sikeres bemutatkozásról, a két ob-ezüstrõl, az egy bronzról, az Eb hatodik helyérõl.

- Pozitív élmény volt a fe hérvári egyesület versenyzõ jeként megélt elsõ nagy via dalom. Az országos bajnoksá­gon nem sokon múlt, hogy a két ezüstbõl nem lett egy vagy két arany, a benyúlásom volt rossz. Az Eb 6. helynek örül tem, meglepõdtem kissé, nem gondoltam, hogy ilyen jó lesz az a verseny.

Péter az ob-n a három érme ellenére igen elégedetlen volt. Ez jó, hiszen többet akar, ez záloga lehet az elõrelépésnek.

- A motivációval sohasem volt gondom, szeretnék meg felelni önmagamnak, illetve a velem szemben támasztott elvárásoknak egyaránt. Ezért aztán megteszem az edzésen amit kérnek, amit elõírnak. Egyesületet váltottam, a Jövõ SC-bõl Székesfehérvárra ve zetett az utam. Itt jó, mert ér zem, hogy figyelnek rám, fon tos vagyok, és ez is motiváló tényezõ. Azért választottam a Delfin-Triffer 21-et, mert azt hallottam, hogy jók a feltéte­lek, és Dániel Bandi bácsit is jó fejnek ismertem meg, aztán társak lehettünk Kerékjártó Tamással. Azt kaptam, amit vártam, valóban több figyel met kapok, a versenyzõknek nem csupán a fizikumával, a lelkével is törõdnek. Változa tosabbak az edzések, partner nek tekintenek, meghallgat­nak bennünket is.

Végezetül arról faggattuk, hogy mit vár magától, mit vár hatunk tõle az új évben?

- Tavasszal szeretném tel jesíteni a vb kiküldetési szin tet. Ez a legfontosabb, mert a vb-n is szeretnék bizonyítani.

- Jó versenyzõ Péter, akár a világranglista 6. helyére is fel juthat a vb-ig. A rövidpályás Eb-re megkapta a bizalmat, és miután kikerült, a ragyogó 6. helyet szerezte meg. Akara­tos, céltudatos versenyzõ, olyan, aki eléri azt, amit akar.

Tehát csak rajta múlik, hogy Nagy Péterré, az úszás cárjává váljék...Forrás: Fejér Megyei Hírlap