Delfin Sportegyesület Székesfehérvár - 2022. Augusztus 9. Kedd, Emőd napja van.

Archívum - 1999 Fehérváriak az úszóranglistákon


A Magyar Úszó Szövetségben köz zétették az 1999. évi hivatalos korosztá lyos és abszolút ranglistákat.
Székesfehérváron, mint tu dott, két úszó egyesület - a Del fin SE és a Hullám "91 - szere pel évek óta, s mindkét szakosz tály évrõl évre szebb eredmé nyeket ér el, s versenyzõik egyre elõkelõbb helyet foglalnak el ranglistákon. Az elmúlt eszten dõ összesített listáin összesen 189 számban található fehérvári úszó a korosztályos rangsorok 1-15 helyén. A két egyesület kö zül az "öregebbik", a Delfin SE volt az eredményesebb, ugyanis az úszói 134 alkalommal talál hatók a legjobb 15 között, míg ez a szám a Hullám '91 sport egyesület esetében 55.
Kiemelkedõ eredményességûek voltak az elmúlt esztendõ ben mindazok, akik a listák 1-6 helyein végeztek. A Delfin SE-bõl Decsi Eszter (képünkön) számít annak, rajta kívül Kokas Ágnes, Madár Bálint, Pap Ger gely, Farkas Judit, Sebesi Don na, Németh Ádám, Kovács György, Papp Renáta, Horgos Tamás, Varró Gergõ, Varró Bence, Kócz Enikõ, Scheffer Olivér szerepel az élbolyban. 
A Hullám '91 egyesületet Szép Edina, Sebestyén Balázs és Csere Virág képviseli a lista 1-6 helyeinek valamelyikén.
Az abszolút ranglistán is ta lálhatók székesfehérváriak, a Delfin SE 54, a Hullám '91 16 helyezéssel képviselteti magát. Ebben a kategóriában a delfines Decsi Eszter a legjobb, hát úszásban a 3. helyen áll.Forrás: Fejér Megyei Hírlap